Skip to main content

Nieuwe inzichten in lage rugpijn

Een lumbago of lage rugpijn kent verschillende oorzaken. Een ervan is een degeneratieve aandoening van de tussenwervelschijf of discus. Deze discus bevindt zich tussen twee opeenvolgende wervels. Van hoog in je nek, tot je onderste wervels in je lage rug. Het zijn de steunpunten van deze wervels en zorgen ervoor dat schokken in je rug opgevangen worden. Het is een schijf die bestaat uit een gelatineuze massa in het centrum, omgeven door een stevige structuur rondom. Deze gelatineuze massa, de nucleus, bevat vele structuren die water vasthouden. Deze eigenschap laat toe dat er beweging mogelijk is in de rug.

Elke structuur in het lichaam heeft voeding nodig en moet afvalstoffen kunnen afgeven. Meestal gebeurt dit doordat bloedvaten een structuur voorzien van zuurstofrijk bloed gevuld met voedingsstoffen, en zuurstofarm bloed en afvalstoffen worden afgevoerd via de aders. Bij een discus is dit echter op een andere manier.

De druk in een discus is zodanig groot, dat er zich hier geen bloedvaten bevinden. Vanuit de bovenste en onderste wervel die aangrenzen aan deze discus, worden deze stoffen uitgewisseld door osmose. Dit wil zeggen dat dit als het ware over het volledige oppervlak kan diffunderen tussen de wervels en de discus. Belangrijk om te weten is dat dit voornamelijk gebeurt indien er beweging is tussen beide structuren. Beeld je een spons in die zich in een emmer water bevindt. Om deze te spoelen, moet je deze afwisselend samenpersen en opnieuw water laten aanzuigen. Zo gebeurt dit ook met de discus. Door beweging kunnen stoffen beter in en uit de discus diffunderen, en wordt deze als het ware continu gespoeld.

Deze uitwisseling zorgt voor een goeie voeding van de discus. Waardoor deze stevig blijft en een goeie functie heeft. Indien je te lang stil zit of continu in dezelfde houding staat, is er minder beweging, waardoor deze pompende circulatie vermindert. Op korte termijn is dit zeker geen probleem, maar laat dit nu maanden en jaren aanhouden, en de wervel zal hiervan afzien. De cellen in de discus zullen als het ware afsterven omdat ze minder voeding krijgen.

Dit is de zogenaamde discusdegeneratie, het verslijten van de tussenwervelschijf. Een dergelijke degeneratie kan zorgen voor klachten. Typisch hierbij is de stijfheid in de lage rug en pijn bij lang zitten of staan. Het is de voorloper van een discus hernia, waarbij deze omgevende structuur uiteindelijk scheurt en de relatief vloeibare discus naar buiten puilt.

Indien er een goeie voeding is, zullen de cellen in de nucleus een betere kwaliteit hebben en zullen ze meer en beter water kunnen vasthouden. Ook de cellen in de omgevende rand van de discus, de annulus, zullen meer collageen aanmaken dat zorgt voor de stevigheid. Ten tweede geeft beweging prikkels aan bepaalde cellen, fibroblasten, om meer materiaal aan te maken.

Dit inzicht in de werking van de discus geeft duidelijk weer dat vooral beweging belangrijk is ter preventie en genezing van lage rugpijn veroorzaakt door discale problematiek. En laat dit nu een van de belangrijkste oorzaken zijn van lage rugpijn. Kracht van je rug- en buikspieren alleen zijn niet voldoende. Dynamische bewegingen zijn aangetoond nog belangrijker te zijn.

Dit principe passen we dan ook toe in therapie. We laten je bewegen, op een medisch verantwoorde manier.

Voor meer informatie, aarzel zeker niet om ons te contacteren.